Mặt nạ lọc không khí cho người và chó màu tùy chỉnh K9 Mask®

K9 Mask® for Humans hiện đã có sẵn công nghệ lọc không khí carbon hoạt tính 'Clean Breathe' để giảm ô nhiễm hạt lớn PM10 + và ôzôn tới 90%. Trang bị phụ kiện với K9 Mask® cho chó của bạn với các mặt nạ màu tùy chỉnh này. Phụ kiện tuyệt vời cho K9 Mask® for Dogs của bạn. 

K9 Mask® cho con người

1 sản phẩm