Tiếp thị liên kết

Cơ hội tiếp thị liên kết

Tiếp thị liên kết của Amazon có sẵn cho bất kỳ ai muốn kiếm tiền quảng cáo các sản phẩm dành cho thú cưng và Mặt nạ K9 trên trang web, blog hoặc kênh internet của họ. Đăng ký để tạo của bạn Tài khoản liên kết của Amazon. Sử dụng các liên kết Amazon Affiliate duy nhất của bạn, bạn sẽ có thể kiếm tiền khi quảng cáo K9 Mask® trên trang web hoặc kênh internet của mình. Thúc đẩy các lựa chọn lành mạnh cho chủ sở hữu chó trong khi kiếm tiền.

Bạn sẽ có thể tạo liên kết mua sắm đến Mặt nạ K9® các sản phẩm như thế này và kiếm tiền mỗi khi ai đó nhấp vào liên kết của bạn để mua sản phẩm trên Amazon.

Thêm liên kết sản phẩm K9 Mask® vào tài khoản Amazon Affiliate của bạn trên blog, trang web hoặc tài khoản mạng xã hội để kiếm tiền.

Trao quyền cho bạn với các bộ lọc không khí sáng tạo dành cho chó để bảo vệ sức khỏe cho thú cưng của bạn trong cơn khủng hoảng.